Medspelare – Ingela Hällsten, Artfine Retorikbyrå

Kommunicera Effektivare!

En fullmatad utbildningsdag – presentationsteknik, förstå din och andras kommunikationsstilar, kroppsspråk samt din personliga kommunikationsstilsanalys.

Effektivare Kommunikation har du nytta av i alla situationer när människor möts. Du kan till exempel utveckla ditt ledarskap, öka säljtrycket, skapa effektivare team och få ännu roligare på jobbet. Välkommen till en kursdag som ger dig massor av insikter och verktyg för att vässa din kommunikation.
Ur innehållet:
  • Lär dig argumentera, presentera och använda dig av retorikens redskap för att övertyga i alla situationer.
  • Din personliga kommunikationsstilsanalys – ca 20 sidor
  • Påverka med din röst och ditt kroppsspråk
  • Lär dig förstå ditt och andras sätt att kommunicera.

Medspelare – Ingela Hällsten, Artfine Retorikbyrå