Din karriär

Du kan inte bli allt. Du kan bara bli det du vill. 

"Coaching betyder att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer. En coach är en förändringsmekaniker, han tar de kort du har och hjälper dig spela dem bättre."
– Joseph o'Connor
 
Ibland kan jobbet, som var så intressant från början, bli direkt ointressant. Situationen är inte konstig då din utvecklingskurva inte alltid följer företagets. När jobbet inte är roligt längre kan det vara dags att se över sin situation. Det är ju trots allt några timmar i veckan man tillbringar där. 
Du kanske redan vet vad du vill men inte hur du tar dig dit?
Eller så vill du göra något annat än vad du gör idag, men vet inte vad?
Det en coach kan hjälpa dig med är att öka din självinsikt över den nuvarande situationen. Genom kraftfulla och direkta frågor hjälpa dig formulera vad du vill uppnå och vara ett stöd på vägen dit. 
Många företag erbjuder också sina medarbetare möjligheten till karriärcoaching. De har sett värdet i att kontinuerligt utveckla och stimulera sina nyckelkompetenser för att behålla dem i företaget. Intern karriärcoachning leder ofta ett större engagemang i jobbet, ökar motivationen och arbetsglädjen vilket bidrar till lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet.
Företag som aktivt arbetar med att utveckla sin personal är också något som attraherar talanger att välja dem före andra.