Föreläsningar

Färgstarka föreläsningar om våra olika beteendestilar

Bättre kommunikation – effektivare team – roligare på jobbet

Alla är olika. Alla har sitt sätt att kommunicera med andra, sin personliga beteendestil. Denna stil är unik och vi har ofta odlat den i många år och blivit riktigt bra på den. Vi känner oss ofta tryggare och tycker vi kommer mer till vår rätt i vår ”trivselzon”, vår ”beteendezon”. Det är då vi presterar som bäst. Dilemmat kan vara att vi just olika, unika. Framförallt i samspelet med andra. Att göra mot andra som du vill att andra ska göra mot dig är en snäll tanke – men det förutsätter att vi alla vill göra på samma sätt. Och det vill vi sällan eftersom vi är just olika. Det är då spänningar kan uppstå, gnissel i maskineriet, energiläckage i form av onödiga konflikter ifall vi inte är medvetna om detta.
Har du koll på de olika beteendestilar som finns har du en god möjlighet att anpassa din kommunikation så dina idéer landar bättre hos kollegan, dina säljargument vinner hjärtat hos kunden eller du bättre förstår styrkor och utmaningar hos dina medarbetare.
Syftet med denna utbildning / föreläsning är att öka medvetenheten kring vilka signaler din egen beteendestil sänder ut och har för påverkan på andra stilar.
Med förbättrad kommunikation blir samarbetet effektivare, missförstånd och konflikter färre och det blir ännu roligare på jobbet.